Titanic Veri Gorsellestirme korelasyon matrisi


#1

df = titanic.pivot_table(index=‘embark_town’, columns=‘age_group’, values=‘fare’, aggfunc=np.median) sns.heatmap(df, annot=True, fmt=".1f")

Bu kod blogunda asagidaki sekilde hata aliyorum. Sebebi nedir acaba?


#2

Merhaba aşağıdaki Notebook’ta

En başta

titanic.info()

dan sonra şunu ekler misiniz:

bins = [0, 12, 17, 60, np.inf]
labels = ['child', 'teenager', 'adult', 'elder']
age_groups = pd.cut(titanic.age, bins, labels=labels)
titanic['age_group'] = age_groups

Yaşların 4 farklı gruba ayrılması işlemi (çocuk, ergen, yetişkin, yaşlı) yapılıyor.