Tensorflow Version Hatası


#1

win 7 64 bit ve tensorflow 1.5 cpu üzerinde alıyorum hatayı 1.9 ve üst versiyonlarında DLL hatası alıyorum yine aynı şekilde tensorflow-gpu 1.4 ve üstü için denedim çalışanlar 1.4 ,1.5,.1.12 fakat hepsinde farklı farklı hatalar alıyorum venv üzerinde çalışıyorum kanser etti bundan sonra yeni ismi canserflow.

  (tensorflow1) C:\tensorflow1\models\research\object_detection>python train.py --
  logtostderr --train_dir=training/ --pipeline_config_path=training/faster_rcnn_in
  ception_v2_pets.config
  WARNING:tensorflow:From C:\Users\WEAP\Anaconda3\envs\tensorflow1\lib\site-packag
  es\tensorflow\python\platform\app.py:124: main (from __main__) is deprecated and
   will be removed in a future version.
  Instructions for updating:
  Use object_detection/model_main.py.
  W1111 18:52:05.496925 6636 tf_logging.py:118] From C:\Users\WEAP\Anaconda3\envs
  \tensorflow1\lib\site-packages\tensorflow\python\platform\app.py:124: main (from
   __main__) is deprecated and will be removed in a future version.
  Instructions for updating:
  Use object_detection/model_main.py.
  WARNING:tensorflow:From C:\tensorflow1\models\research\object_detection\legacy\t
  rainer.py:265: create_global_step (from tensorflow.contrib.framework.python.ops.
  variables) is deprecated and will be removed in a future version.
  Instructions for updating:
  Please switch to tf.train.create_global_step
  W1111 18:52:05.619932 6636 tf_logging.py:118] From C:\tensorflow1\models\resear
  ch\object_detection\legacy\trainer.py:265: create_global_step (from tensorflow.c
  ontrib.framework.python.ops.variables) is deprecated and will be removed in a fu
  ture version.
  Instructions for updating:
  Please switch to tf.train.create_global_step
  WARNING:tensorflow:num_readers has been reduced to 1 to match input file shards.

  W1111 18:52:05.644933 6636 tf_logging.py:118] num_readers has been reduced to 1
   to match input file shards.
  INFO:tensorflow:Scale of 0 disables regularizer.
  I1111 18:52:07.784056 6636 tf_logging.py:110] Scale of 0 disables regularizer.
  INFO:tensorflow:Scale of 0 disables regularizer.
  I1111 18:52:07.799057 6636 tf_logging.py:110] Scale of 0 disables regularizer.
  INFO:tensorflow:depth of additional conv before box predictor: 0
  I1111 18:52:07.800057 6636 tf_logging.py:110] depth of additional conv before b
  ox predictor: 0
  Traceback (most recent call last):
   File "train.py", line 184, in <module>
    tf.app.run()
   File "C:\Users\WEAP\Anaconda3\envs\tensorflow1\lib\site-packages\tensorflow\py
  thon\platform\app.py", line 124, in run
    _sys.exit(main(argv))
   File "C:\Users\WEAP\Anaconda3\envs\tensorflow1\lib\site-packages\tensorflow\py
  thon\util\deprecation.py", line 136, in new_func
    return func(*args, **kwargs)
   File "train.py", line 180, in main
    graph_hook_fn=graph_rewriter_fn)
   File "C:\tensorflow1\models\research\object_detection\legacy\trainer.py", line
   290, in train
    clones = model_deploy.create_clones(deploy_config, model_fn, [input_queue])
   File "C:\tensorflow1\models\research\slim\deployment\model_deploy.py", line 19
  3, in create_clones
    outputs = model_fn(*args, **kwargs)
   File "C:\tensorflow1\models\research\object_detection\legacy\trainer.py", line
   203, in _create_losses
    prediction_dict = detection_model.predict(images, true_image_shapes)
   File "C:\tensorflow1\models\research\object_detection\meta_architectures\faste
  r_rcnn_meta_arch.py", line 688, in predict
    self._anchors.get(), image_shape, true_image_shapes))
   File "C:\tensorflow1\models\research\object_detection\meta_architectures\faste
  r_rcnn_meta_arch.py", line 775, in _predict_second_stage
    anchors, image_shape_2d, true_image_shapes)
   File "C:\tensorflow1\models\research\object_detection\meta_architectures\faste
  r_rcnn_meta_arch.py", line 1285, in _postprocess_rpn
    clip_window=clip_window)
   File "C:\tensorflow1\models\research\object_detection\core\post_processing.py"
  , line 478, in batch_multiclass_non_max_suppression
    parallel_iterations=parallel_iterations)
   File "C:\tensorflow1\models\research\object_detection\utils\shape_utils.py", l
  ine 228, in static_or_dynamic_map_fn
    return tf.map_fn(fn, elems, dtype, parallel_iterations, back_prop)
   File "C:\Users\WEAP\Anaconda3\envs\tensorflow1\lib\site-packages\tensorflow\py
  thon\ops\functional_ops.py", line 409, in map_fn
    swap_memory=swap_memory)
   File "C:\Users\WEAP\Anaconda3\envs\tensorflow1\lib\site-packages\tensorflow\py
  thon\ops\control_flow_ops.py", line 2934, in while_loop
    result = loop_context.BuildLoop(cond, body, loop_vars, shape_invariants)
   File "C:\Users\WEAP\Anaconda3\envs\tensorflow1\lib\site-packages\tensorflow\py
  thon\ops\control_flow_ops.py", line 2720, in BuildLoop
    pred, body, original_loop_vars, loop_vars, shape_invariants)
   File "C:\Users\WEAP\Anaconda3\envs\tensorflow1\lib\site-packages\tensorflow\py
  thon\ops\control_flow_ops.py", line 2662, in _BuildLoop
    body_result = body(*packed_vars_for_body)
   File "C:\Users\WEAP\Anaconda3\envs\tensorflow1\lib\site-packages\tensorflow\py
  thon\ops\functional_ops.py", line 399, in compute
    packed_fn_values = fn(packed_values)
   File "C:\tensorflow1\models\research\object_detection\core\post_processing.py"
  , line 452, in _single_image_nms_fn
    additional_fields=per_image_additional_fields)
   File "C:\tensorflow1\models\research\object_detection\core\post_processing.py"
  , line 170, in multiclass_non_max_suppression
    score_threshold=score_thresh)
  TypeError: non_max_suppression() got an unexpected keyword argument 'score_thres
  hold'

#2

DLL hatasının sebebini görmeden bir şey diyemem ama gönderdiğin hatanın sebebi, non_max_suppression() metodunun score_threshold diye bir parametresi olmaması yüzünden patlıyorsun. tf’da şaşırtmayan bir hatadır, versiyondan versiyona zibilyon değişiklik olduğundan. Yani sebepsizce tf’in son versiyonuna geçicem gibi bir inadınız varsa bu tip olayları göz önüne almak lazım. Bir diğer alternatif de sadece yeni projeleri güncel tf versiyonunda kodlamak olur, akıl ve ruh sağlığı için.


#3

Efem amaç güncel tf versiyonu kullanmak değil eğitim için 1.9 ve üst versiyonlarda çalıştığını belirtmiş fakat benim cihazımda sadece venv de değil normal kurulumdada 1.4 1.5 çalışıyor diğerlerinde dll hatası alıyorum