Raspberry Pi3 Movidius Ncsdkv1 make examples error


#1


making prototxt
Prototxt file already exists

making caffemodel
caffemodel file already exists

making compile
mvNCCompile -w bvlc_googlenet.caffemodel -s 12 deploy.prototxt
mvNCCompile v02.00, Copyright @ Movidius Ltd 2016

/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/skimage/external/tifffile/tifffile.py:298: UserWarning: ImportError: No module named ‘_tifffile’. Loading of some compressed images will be very slow. Tifffile.c can be obtained at http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/
"ImportError: No module named ‘_tifffile’. "
Traceback (most recent call last):
File “/usr/local/bin/mvNCCompile”, line 118, in
create_graph(args.network, args.inputnode, args.outputnode, args.outfile, args.nshaves, args.inputsize, args.weights)
File “/usr/local/bin/mvNCCompile”, line 100, in create_graph
from Controllers.CaffeParser import parse_caffe
File “/usr/local/bin/ncsdk/Controllers/CaffeParser.py”, line 29, in
import caffe
File “/opt/movidius/caffe/python/caffe/init.py”, line 1, in
from .pycaffe import Net, SGDSolver, NesterovSolver, AdaGradSolver, RMSPropSolver, AdaDeltaSolver, AdamSolver
File “/opt/movidius/caffe/python/caffe/pycaffe.py”, line 15, in
import caffe.io
File “/opt/movidius/caffe/python/caffe/io.py”, line 2, in
import skimage.io
File “/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/skimage/init.py”, line 177, in
from .data import data_dir
File “/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/skimage/data/init.py”, line 18, in
from ._binary_blobs import binary_blobs
File “/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/skimage/data/_binary_blobs.py”, line 2, in
from …filters import gaussian
File “/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/skimage/filters/init.py”, line 3, in
from .edges import (sobel, sobel_h, sobel_v,
File “/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/skimage/filters/edges.py”, line 17, in
from …restoration.uft import laplacian
File “/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/skimage/restoration/init.py”, line 8, in
from ._denoise import (denoise_tv_chambolle, denoise_tv_bregman,
File “/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/skimage/restoration/_denoise.py”, line 6, in
from …restoration._denoise_cy import _denoise_bilateral, _denoise_tv_bregman
File “init.pxd”, line 872, in init skimage.restoration._denoise_cy
ValueError: numpy.ufunc has the wrong size, try recompiling. Expected 112, got 124
Makefile:80: recipe for target ‘compile’ failed
make[4]: *** [compile] Error 1
make[4]: Leaving directory ‘/home/pi/ncsdk/examples/caffe/GoogLeNet’
cp: ‘…/…/caffe/GoogLeNet/graph’ durumlanamadı: Böyle bir dosya ya da dizin yok
Makefile:9: recipe for target ‘googlenet’ failed
make[3]: *** [googlenet] Error 1
make[3]: Leaving directory ‘/home/pi/ncsdk/examples/apps/multistick_cpp’
Makefile:12: recipe for target ‘multistick_cpp/.’ failed
make[2]: *** [multistick_cpp/.] Error 2
make[2]: Leaving directory ‘/home/pi/ncsdk/examples/apps’
Makefile:12: recipe for target ‘apps/.’ failed
make[1]: *** [apps/.] Error 2
make[1]: Leaving directory ‘/home/pi/ncsdk/examples’

bu hatayı aldım. Ne yapabilirim ?

Normalde NCSDKv2’i kuruluydu. Yolov2NCS üzerinden istediğimi gerçekleştirmiştim fakat çok düşük fps aldığım için bu örneği(https://www.pyimagesearch.com/2018/02/19/real-time-object-detection-on-the-raspberry-pi-with-the-movidius-ncs/) uygulamak istiyorum. Fakat NCSDKv1’i Raspberry Pi 3’e kuramadım daha doğrusu örnekleri derleyemedim. Eğer FPS açısından daha iyi çalışan bir repo önerileriniz varsa söylerseniz çok sevinirim, iyi günler.


#2

pip3 install tifffile ve pip install tifffile ile çözüldü.


closed #3

Bu konu son cevaptan 60 dakika sonra otomatik olarak kapatıldı. Yeni cevap girilmesine izin verilmiyor.