Python da görüntü gösterme de çözünürlük değiştiğinde gecikme neden olur


#1

Request ile okuduğum datayı göstemek için Fps değeri kadar bekletme yapıyorum.Fakat şöyle bir durum ortaya çıkıyor ben çözünürlüğümü 1920x1080 olarak seçip frame rate olarakta 25fps verdiğimde pyhton da gösterdiğimde görüntü de gecikmeler oluyor fakat ben bu çözünürlükte frame rate 10 fps ya da çözünürlüğümü 1280x720 yaptığımda sıkıntı olmuyor bunu nasıl çözebilirim.Bu işlemi multithreading olarak yapıyorum.Teşekkürler

  self.r = requests.get('url, auth=HTTPDigestAuth('username', 'pass'), stream=True)   
    if(self.r.status_code == 200):
      print(self.r.status_code)
      bytes=bytearray()
      for chunk in self.r.iter_content(chunk_size=1024): 
           bytes += chunk
           finda = bytes.find(b'\xff\xd8')
           findb = bytes.find(b'\xff\xd9')
           if finda != -1 and findb != -1:
            jpg = bytes[finda:findb+2]
            bytes = bytes[findb+2:]
            buffer=np.frombuffer(jpg, dtype=np.uint8)
            if(len(buffer)!=0):
               frameSingle = cv2.imdecode(buffer, cv2.IMREAD_COLOR)
               if frameSingle is not None:
                 my_frameData.put(frameSingle)
                 if (self.lowerLeftTextOriginY is not None and self.lowerLeftTextOriginX is not 
                 None and self.resultText is not None):
                   cv2.putText(frameSingle,self.resultText, (self.lowerLeftTextOriginX, 
                   self.lowerLeftTextOriginY), fontFace, fontScale, SCALAR_BLUE, 
                   fontThickness)
                   my_frameData.queue.clear()
                   my_frameText.queue.clear()
                 print('Live hep')  
                 cv2.imshow('Live',frameSingle)
                 time.sleep(.00476)
                 if cv2.waitKey(1) == 27:
                     exit(0)

#2

bir kareyi - frame - ne kadar zamanda çekebiliyorsunuz onu bir tespit edin
keza bufferdan frame dönüşüm de yapıyorsunuz onunda bir süresi vardır.
Mecburen harcıyacağınız zaman dan sonra bekleme sürenizi ona göre hesaplayın
Bekleme süresi için waitKey’i kullanın