Minimum Redundancy Maximum Relevence Feature Select


#1

Öznitelik seçerken kullanılan yaklaşımların uygulamayı düşündüğümüz makine öğrenmesi modeli ile bir ilgisi var mı? Özellikle Minimum Redundancy Maximum Relevance yaklaşımını araştırırken gürültülü ve parazit verilerin sınıflandırma sürecini kademeli olarak yavaşlattığını okudum.Sadece sınıflandırma algoritması için kullanılan bir öznitelik seçim yaklaşımı olup olmadığı konusu kafamı karıştırdı.