Kişi Hareket Tespiti için Kullanılabilecek Farklı CNN Modelleri Nelerdir?


#1

Arkadaşlar bir çalışma yürütüyorum şu anda farklı modeller üzerinde denemeler yapıyorum fakat sonuçlar çok yakın ve düşük çıkıyor. kişi hareketi tespiti ile ilgili nasıl model önerebilirsiniz. Ben vgg, lenet modelleri üzerinde çalıştım.


#2

Modelden kastın pre-trained model mi yoksa ml architecture’ı mı?


#4

CNN architecture yanısıra bu modelin hangi veriseti üzerine eğitildiği de önemlidir. Uygulayacak olduğunuz verisetine benzer ör. görüntülerde eğitilmişse bu ağırlıkları kullanmanız daha iyi sonuç verebilir. Ultrason görüntüleri sınıflandırmaya çalıştığımda açıkçası vgg, googLenet ve alexnet ile başarılı sonuçlar elde edememiştim.


#3

Farklı CNN architecture, lenet, vgg tarzı farklı özellikte mimariler. Bende birçok model var fakat en doğrusunu bulmaya çalışıyorum.


#5

Evet aynı sorunu bende yaşıyorum farklı modeller deniyorum


#7

hareket derken insanların yürümesi oturması ayakta durması sola sağa yürümesi gibi temel hareketler


#6

Keras’ da hazır finetuning özelliği ile iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. https://www.youtube.com/watch?v=SBu2nWfC94w . Veriniz az ise finetuning’de bir tekrar bile yetmekte.

Fakat şu önemli aslında, hareket tespitinden kastınız nedir? Kolun hareketi mi, hareket yapılan organı segmente etmek mi? Biraz açmanız lazım, çünkü ona göre kayıp fonksiyonu ve modeller değişecek. Verisetiniz az ise belki de hiç büyük bir ağa ihtiyaç duymayacaksınız. Biraz açsanız daha iyi yardımcı olabiliriz.


#8

MakineOgrenmesiYoutu hocam şimdi veri çok değil toplamda 900 adet, insanın oturması ayakta olması ve yürümesinin sınıflandırılması için kerasta model deniyorum. başarı oranlarını artırmak için farklı parametreler kullanıyorum fakat yüksek başarı elde edemedim.


#10

Mimari olarak MobileNet’i, veri seti olarak da MPII ve COCO datasetlerini önerebilirim.


#9
 1. Anahtar kelime veri çok değil
  derin öğrenme metodları çok güçlü modellerdir az veriyi hemen ezberlerler
  veriyi çoğaltacaksın

 2. Temel hareket ? veriniz nedir ?
  resimmi
  video mu ?
  sensör verisimi ?