Keras'ta ResNET input_shape değiştirilmesi


#1

Merhaba,
Grayscale imajlarımı ResNET kullanarak sınıflandırmak istiyorum ama 224x224x3’lık input kabul ediyor.

model = ResNet50(weights='imagenet', include_top=False, input_shape = (224,224,1))

ValueError: The input must have 3 channels; got input_shape=(224, 224, 1)

Ne yapmalıyım?


#2

Merhaba,

Eğer ResNet, AlexNet gibi önceden eğitilmiş modelleri grayscaled olarak kullanmak istiyorsan, ne kadar doğru sonuç verir test etmek lazım demekle beraber data transform yaparak RGB kanallarının tamamını grayscale olarak besleyebilirsin.

https://discuss.pytorch.org/t/transfer-learning-grayscale-image-size-and-activation-function/9953

Murat