Keras’ta kayıt edilen bir modeli tekrar nasıl kullanabilirim?


#1

Merhaba,
Keras fazla bilmiyorum. github da bulduğum bir kodu kendi problemime uyarlamaya çalıştım. Ve çalıştırıp debug ettim. Sonra önerilen modeli s2s.h5 diye kayıt ettim. Şimdi bu modeli test etmek istiyorum. Nasıl yapabilirim?
Yani keras’ta kayıt edilen bir modeli tekrar nasıl kullanabilirim?
Kolay Gelsin.


Kaydedilmiş modeli resimlerle tek tek deneme
Keras'ta kaydedilmiş modelle nasıl tahmin yapılır?
#2

Kayıtlı modelin X_test ve Y_test değerlerini kullanarak confusyon matrix ile test edebilirsiniz


#3

Kaydettiğiniz modeli geri yüklemek için load_model'i kullanabilirsiniz.

Örnek:

from keras.models import load_model

model = load_model('s2s.h5')

Referans: https://keras.io/getting-started/faq/#how-can-i-save-a-keras-model


#4

Kaydederken

import json

mname = ‘mname’
model.save_weights(mname+’.h5’)
mjs = model.to_json()
with open(mname+’.json’, ‘w’) as outfile:
json.dump(mjs, outfile)

Kaydedilmiş modeli okumak için

import json
from keras.models import model_from_json

model_name = ‘mname’
jstr = json.loads(open(model_name+’.json’).read())
model = model_from_json(jstr)
model.load_weights(model_name+’.h5’)


#5

Arkadaşların cevaplarına ek olarak,
model.fit() metodu yerine model.load_weights() metodu ile eğitilmiş ağırlıkları yükledikten sonra, giriş olarak uygun formatta (shape) model.predict() metoduna parametre olarak vermeniz gerekmektedir.
model.predict() metodundan dönen sonuçlar sizin, eğitilmiş ağırlıklar ile modeliniz üzerinden bir sefer geçerek ürettiği çıktıdır.


#6

@ishak.dolek, soruların daha sonra arandığında kolay şekilde erişilebilmesi ve anlaşılabilmesi için “Kayıt Edilen Modelin Kullanılması” başlığı “Keras’ta kayıt edilen bir modeli tekrar nasıl kullanabilirim?” şeklinde değiştirildi.