Google colab da invalid syntax


#1

e/Colab_KUllanım/rakam_tanima_CNN_MNIST.py google colab dabunu yazdığımda şoyle hata geliyor

File “drive/Colab_KUllanım/rakam_tanima_CNN_MNIST.py”, line 1
Python 3.5.1 (v3.5.1:37a07cee5969, Dec 6 2015, 01:54:25) [MSC v.1900 64 bit (AMD64)] on win32
^
SyntaxError: invalid syntax


#2

Hocam muhtemelen bu hata colab ile deği python ile alakalıdır. Lütfen ‘Edit > Notebook Settings’ kısmından python3’ün seçili olduğunu kontrol eder misiniz.