!git clone .. yapıldı ama dosyaları bulamıyorum


#1

colab’ da clone yaptım. ama başarılı döndü. tekrar çalıştırınca already exists diyor ancak google drive’da dosyaları bulamıyorum. uygulama isminde bir klasör açtım driveda ancak gözükmüyor dosyalar

Cloning into ‘pratik-derin-ogrenme-uygulamalari’…
remote: Enumerating objects: 268, done.
remote: Total 268 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 268
Receiving objects: 100% (268/268), 13.28 MiB | 6.12 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (83/83), done


#2

colabın kendi diskinde olmasın ?

#################
import os

os.listdir()
###############
yaparsanınız dizininiz(directory) deki dosyaları görürsünüz.