CapsNet Uygulaması Yardım


#1
  1. Stanford Drone Veri setini frame’lere ayırdım ve her bir frame içerisindeki nesneleri annotation’lara göre crop’layarak klasörledim (6 sınıf). Bu resimlerin boyutu 32X32’dir. Ayyüce Kızrak hocanın github’daki CapsNet örneğine göre de bir train yaptım. Accuracy %80 çıktı. Bunu nasıl arttırabilirim ?

  2. Mevcut modelmin input’u 32X32’dir. Orjinal resimlerin boyutu ise 1424 X 1088’dir. Ayrıca orjinal resim içerisinde sınıf nesnesi içeren bölgeler benim için önemli. Bunu direkt mevcut modele input olarak vermek istiyorum ancak 1424 X 1088’i nasıl 32X32’ye indirgerim. Nette yaptığım araştırmalarda birkaç tane Conv ağı koymam söyleniyor. Conv ağları koyarken nasıl bir mantık izlemeliyim? Ayrıca bana lazım olan sınıf nesnesi içeren bölgelerin feature’larını nasıl alırım?

  3. Ben bu capsnet ağını ve ağırlıklarını Faster R-CNN’in feature extractor’ı olarak kullanmak istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim?

Bu konularda(özellikle 2nci sorum ile ilgili) örnek github sayfa önerisine de açığım. Teşekkürler…