ANN'da Regresyon


#1

Çok bilinen wine_quality verisi verim. Ama accurary’im hep sifir. Nerede hata yapıyorum acaba?


#2

Probleminizi daha iyi anlamak ve yeniden üretmek için kodlarınızı paylaşabilirsiniz. Ekran görüntüsü ile maalesef birşey anlamak mümkün değil.


#3

Kodum bu
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.metrics import r2_score

veriler = pd.read_csv(“winequality-white.csv”,sep=";")

x = veriler.iloc[:,:-1].values
y = veriler.iloc[:,-1:].values

from sklearn.model_selection import train_test_split
x_train,x_test,y_train,y_test = train_test_split(x,y,test_size=0.1,random_state=0)

from sklearn.preprocessing import StandardScaler
sc = StandardScaler()
X_train = sc.fit_transform(x_train)
X_test = sc.transform(x_test)

import keras
from keras.models import Sequential
from keras.layers import Dense
from keras import losses

optimizer = keras.optimizers.adam(lr=0.01)
model = Sequential()
model.add(Dense(128,input_dim=11,activation=“sigmoid”,init=“uniform”))
model.add(Dense(256,activation=“sigmoid”,init=“uniform”))
#model.add(Dropout(0.5))
model.add(Dense(64,activation=“sigmoid”,init=“uniform”))
#model.add(Dropout(0.5))
model.add(Dense(1,activation=“relu”))
model.compile(optimizer=optimizer,metrics=[“accuracy”],
loss =losses.mean_absolute_percentage_error)
model.fit(X_train,y_train,nb_epoch=40,batch_size=50)

###Bunda en fazla accuracy’im yüzde 45 oluyor daha fazla yükseltemedim. Verisi internette bulunan bir veri. Parametrelerin hangilerini değiştirmem gerekiyor


#4

lr ı değiştirebilirsin ya da activasyon function olarak diğerlerini deneyebilirsin epoch değerinide değiştirebilirsin