Kütüphaneler


Keras Bu kategoride <a href="https://keras.io/">Keras</a> kütüphanesi hakkında sorularınızı sorabilirsiniz. PyTorch Bu kategoride <a href="https://pytorch.org/">PyTorch</a> kütüphanesi hakkında sorularınızı sorabilirsiniz. TensorFlow Bu kategoride <a href="https://www.tensorflow.org/">TensorFlow</a> kütüphanesi hakkında sorularınızı sorabilirsiniz. OpenCV Bu kategoride <a href="https://opencv.org/">OpenCV</a> kütüphanesi hakkında sorularınızı sorabilirsiniz. Caffe Bu kategoride <a href="http://caffe.berkeleyvision.org/">Caffe</a> kütüphanesi hakkında sorularınızı sorabilirsiniz.
Kütüphaneler Kategorisi Hakkında [Kütüphaneler] (1)
OpenCV de bulunan köşelerin koordinatlarını alabilir miyim? [OpenCV] (2)
Yeni Bir Aktivasyon Fonksiyonunu Nasıl Kullanırım [Kütüphaneler] (2)
Tensorflow eğitim hızı [TensorFlow] (1)
Otomatik gölge silme, kenarlık tespiti ve kenarlıkların için doldurma [OpenCV] (5)
Tensorflow speech commands android uygulamasında tflite donüştüme problemi [TensorFlow] (1)
Tensorboard Accuarcy Grafiği [TensorFlow] (1)
Keras ile Vektör verisi çalışmak [Keras] (4)
Latent semantic analysis [Kütüphaneler] (2)
Tensorflow da Pandas kısmında hata alıyorum [TensorFlow] (2)
Tensorflow bidirectional_dynamic_rnn 2 tensor içerdiği için BahdanauAttention'a bağlanmıyor [TensorFlow] (1)
CNN ile obje sınıflandırma için arkaplan önerisi [Keras] (5)
Keras, CNN ağları ile regression yapmak [Keras] (1)
CNN - Eğitim sonucu acc-val_acc ve loss-val_loss ne anlatıyor? [Keras] (6)
Keras Embedding Layers hakkında [Keras] (5)
Tensorflow GPU Kullanımı [TensorFlow] (19)
Resim Benzerliği [Keras] (2)
JPG dosyaları ile custom tensorflow data sets oluşturmak [TensorFlow] (1)
Keras içindeki MNIST Veriseti ile Harici Bir Verisetinin Birleştirilmesi [Keras] (5)
ORB ve Brute-Force Matcher ile nesne tanıma [OpenCV] (4)
OCR ile Faturaları Text Haline Getirmede İyileştirme [OpenCV] (1)
Eğitim sırasında loss değeri düşmüyor [TensorFlow] (8)
Kişi Hareket Tespiti için Kullanılabilecek Farklı CNN Modelleri Nelerdir? [TensorFlow] (10)
Resnet-Tensorflow [TensorFlow] (4)
Tensorflow için oluşturduğum modeli raspberry de kullanırken bu hatayı alıyorum bilgisi olan var mı? [TensorFlow] (1)
Spark Streaming - Tensorflow Bağlantısı [TensorFlow] (1)
Keras'ta ResNET input_shape değiştirilmesi [Keras] (2)
Pandas import error [Kütüphaneler] (2)
Sıralı framelerden anlam çıkartma [OpenCV] (5)
Logo tespit etme [OpenCV] (3)