Kütüphaneler


Caffe
OpenCV
TensorFlow
Keras
PyTorch

Kütüphaneler kategorisi hakkında [Kütüphaneler] (1)
Keras test ve train dataseti ayrı ayrı oluşturma [Keras] (2)
Stacked sparse autoencoder ve softmax konuları ile ilgili kaynak var mı? [TensorFlow] (1)
Tensorflow-Darkflow Object Detection CPU ile kullanımı [TensorFlow] (2)
Kişi Hareket Tespiti için Kullanılabilecek Farklı CNN Modelleri Nelerdir? [TensorFlow] (9)
Keras'da Evaluation metriclerinde neden Precision, Recall, F1 Skor yok? [Keras] (9)
NVIDIA/DIGITS cuDNN Problemi [Caffe] (4)
Deep learning türkiye github sayfasi [Keras] (2)
OpenCV 4.x+ requires enabled C++11 support hatası [OpenCV] (6)
Derin öğrenme ile araba kemeri tespiti [Keras] (1)
Koyu renkli resimlerdeki gölgenin ayırt edilmesinde yaşanan zorluk [OpenCV] (2)
Open Cv host_config.h:119:2 & cuda_compile_generated_gpu_mat.cu.o Hatası [OpenCV] (3)
OpenCV haarcascade ile object detection yaparken istenilen verimin alınamaması ve optimize yöntemleri [OpenCV] (2)
Ncappzoo/caffe derleme hatası [Caffe] (7)
Tensorflow hata [TensorFlow] (2)
Movidius da Tensorflow düzenleme hatası [TensorFlow] (1)
TesnsorFlow ile Eğitilmiş bir modelin ortalama Video analiz süresi nasıl hesaplanır? [TensorFlow] (3)
C# ile style transfer nasıl yapılır? [Kütüphaneler] (3)
Tensorflow-GPU CuDNN versiyon hatası hakkında [TensorFlow] (5)
Keras’ta kayıt edilen bir modeli tekrar nasıl kullanabilirim? [Keras] (6)
Tensorflow GPU Kullanımı [TensorFlow] (18)
TensorFlow loss ( hata ) fonksiyonu çok yüksek [TensorFlow] (5)
OpenCv ve Qt kullanımı [OpenCV] (2)
Tensorflow API Training Hatası [TensorFlow] (2)
Embeddings Size? [TensorFlow] (3)
AlexNet Network Mimarisinin Değişmesi [Keras] (4)
Dataset oluştuturken random_state durumu hakkında bilgisi olan var mı? [Keras] (3)
Keras'da validation accuracy'nin yanlış hesaplanması [Keras] (9)
Keras'da Confusion Matrix [Keras] (4)