Genel


Makine Öğrenmesi Matematiği (4)
Python ile Zemberek kütüphanesi kullanımı (2)
Eğitim ve test doğruluğu hakkında (5)
Google Colab -Tcmalloc: large alloc Hatası (1)
Windows 10 üzerine caffe kurulumu (4)
Coursera'dan yapay zeka,Makine öğrenmesi kursları önerisi ? (3)
Darknet Yolov2 Derleme Hatası (2)
E: Package 'python-software-properties' has no installation candidate (3)
Nesne Tespiti Teorisi (1)
İstatistik-Makine Öğrenmesi ilişkisi (3)
Google Colab (Error 2 : No such file or directory) (4)
Python String Format Kullanımı Hakkında (4)
Görüntü İşleme İçin Donanım (6)
Drone üzerinde görüntü kitleme ile nesne takibi (1)
Tensorflow Kernel hatası (5)
Softmax ile sınıflandırma (2)
Dlib kütüphanesi (3)
Point cloud dataset kullanılarak sınıflandırma (7)
Deep Learning ile Türkçe Metin Özetleme (11)
Urun onermesi yapma (3)
Google Colab yavaş mı? (4)
Ethem Alpaydın Yapay Öğrenme Kitabı Hakkında (5)
Yapay sinir ağlarında tensor Flow kütüphanesi kullanarak finansal verilerin tahminin yapılması (3)
Accuracy ve test accuracy değerli arasında neden çok fark oluyor (2)
Birden fazla sinif için etiketleme nasil yapilir (3)
Super resolution matlab (1)
Yapay zeka ile en iyi değerleri bulma (1)
Harici GPU kullanımı (3)
Bir Resim Tanıma Projesi için Veri Seti Kullanımı hakkında (1)
Türkçe Duygu Analizi Veri Kümeleri (2)