Deeplearning.ai | Coursera


Yapay sinir ağları ile birden fazla sonuça ulaşmak [Course 1: Neural Networks and Deep Learning] (4)
Veri Seti Eğitildikten Sonra Overfitting Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır ? [Course 1: Neural Networks and Deep Learning] (6)
Word Embedding ile One hot encoding arasındaki fark nedir? [Course 5: Sequence Models] (5)
Autonomous driving application-Car detection-v3 Ödevinde IoU Değerini Farklı Buluyorum [Course 4: Convolutional Neural Networks] (6)
Kendi Veri Setimizi Nasıl Oluştururuz ? [Course 1: Neural Networks and Deep Learning] (6)
Bias/Variance DL [Course 2: Improving Deep Neural Networks] (7)
Matlab ile Deep Learning [Course 4: Convolutional Neural Networks] (6)
Bu grafik sizce tutarlı mıdır? [Course 4: Convolutional Neural Networks] (4)
Convolutional Implementation of Sliding Windows [Course 4: Convolutional Neural Networks] (5)
CNN sensor fusion Keras [Course 4: Convolutional Neural Networks] (2)
Haftalık verilen süre [Deeplearning.ai | Coursera] (2)
Evrisimli Sinir Aglarinda 'Activation Map' [Course 4: Convolutional Neural Networks] (2)
Evrisimli Sinir Agi Katmanlari Arasindaki Farklar Nelerdir? [Course 4: Convolutional Neural Networks] (3)
Evrisimli Sinir Aglarinda Stride'in Gorevi Nedir? [Course 4: Convolutional Neural Networks] (2)
Overfitting ne anlama gelmektedir? [Course 2: Improving Deep Neural Networks] (7)
Evrisimli Aglarda Boyut Kuculuyor mu? [Course 4: Convolutional Neural Networks] (2)
Evrisimli Sinir Aglarindan Standart Sinir Agina Gecis [Course 4: Convolutional Neural Networks] (2)
Görüntü işleme alanında yapay zeka ile neler yapılabiliyor? [Course 4: Convolutional Neural Networks] (4)
Vanishing/Explodings [Course 2: Improving Deep Neural Networks] (3)
Bu kursu izlerken yanında yararlanabilecek kaynaklar ? [Course 1: Neural Networks and Deep Learning] (5)
Transfer Learning Hk [Course 4: Convolutional Neural Networks] (3)
CNN 1.Hafta 1.Ödev [Deeplearning.ai | Coursera] (3)
Edge Detector (Backprop) [Course 4: Convolutional Neural Networks] (3)
Cnn yapısında videoda çözülen örnekte 120x400 lük oluşturulan matrisde 120 nereden geliyor acaba [Course 4: Convolutional Neural Networks] (3)
ResNets ne işe yarıyor? [Course 4: Convolutional Neural Networks] (2)
Debiasing ne demek? [Course 5: Sequence Models] (2)
Aktivasyon vektöründeki m değişkeni nedir? [Course 4: Convolutional Neural Networks] (2)
Edge detection filtresini parametreli yapmamızın sebebi nedir? [Course 4: Convolutional Neural Networks] (4)
Gradient Descent Ve Computation Graph [Course 1: Neural Networks and Deep Learning] (2)
From rnn_utils import * hatası [Course 5: Sequence Models] (4)