Deeplearning.ai | Coursera   Course 5: Sequence Models


Course 5: Sequence Models Kategorisi Hakkında (1)
Standart networkler öğrenilen özellikleri paylaşmazlar mı? (6)
Word Embedding ile One hot encoding arasındaki fark nedir? (5)
Debiasing ne demek? (2)
From rnn_utils import * hatası (4)