Deeplearning.ai | Coursera   Course 2: Improving Deep Neural Networks


Course 2: Improving Deep Neural Networks Kategorisi Hakkında (1)
Regularization'daki maliyet hesaplaması (2)
Bias/Variance DL (7)
Overfitting ne anlama gelmektedir? (7)
Vanishing/Explodings (3)
Dev/Test arasinda ki fark (3)