Deeplearning.ai | Coursera


Course 5: Sequence Models <strong>Sequence Models</strong> Course 3: Structuring Machine Learning Projects <strong>Structuring Machine Learning Projects</strong> Course 4: Convolutional Neural Networks <strong>Convolutional Neural Networks</strong> Course 2: Improving Deep Neural Networks <strong>Improving Deep Neural Networks: Hyperparameter tuning, Regularization and Optimization</strong> Course 1: Neural Networks and Deep Learning <strong>Neural Networks and Deep Learning</strong>
Deeplearning.ai [Deeplearning.ai | Coursera] (1)
Custom veriseti eğitimi için görüntü boyutu önemli mi? [Deeplearning.ai | Coursera] (2)
Standart networkler öğrenilen özellikleri paylaşmazlar mı? [Course 5: Sequence Models] (6)
3. hafta programlama ödevine dair [Course 1: Neural Networks and Deep Learning] (1)
Yapay sinir ağlarında "ağırlık" nedir? [Course 1: Neural Networks and Deep Learning] (12)
Lineer Regresyon [Course 1: Neural Networks and Deep Learning] (3)
Dataset Nasil Olusturulur? [Course 1: Neural Networks and Deep Learning] (6)
Sigmoid ve cost function overflow ve divide by zero hatası [Course 1: Neural Networks and Deep Learning] (12)
Regularization'daki maliyet hesaplaması [Course 2: Improving Deep Neural Networks] (2)
Back-propagation kodlanması [Course 1: Neural Networks and Deep Learning] (12)
Coursera'da deeplearning.ai derslerini ücretsiz olarak izleyebilme? [Deeplearning.ai | Coursera] (5)
Layer sayisinin belirlenmesinde floor division kullanimi, neden? [Course 1: Neural Networks and Deep Learning] (7)
Logistic Regression Gradient Descent : J'nin z'ye Türevinin a-y olması [Course 1: Neural Networks and Deep Learning] (2)
Np.dot vs np.sum(np.multiply()) ( 2 ) [Course 1: Neural Networks and Deep Learning] (22)
Data shape'e dair [Course 1: Neural Networks and Deep Learning] (3)
2. hafta odevlerine dair [Course 1: Neural Networks and Deep Learning] (7)
Vectorization'e dair [Course 1: Neural Networks and Deep Learning] (6)
ANN'da Regresyon [Course 1: Neural Networks and Deep Learning] (4)
Vector ile çarpma yaparken hangi algoritma/işlem kullanılıyor [Course 1: Neural Networks and Deep Learning] (5)
Deeplearning.ai burs başvurusu [Deeplearning.ai | Coursera] (7)
From lr_utils import load_dataset hatası [Deeplearning.ai | Coursera] (3)
Google Colab'da H5 uzantılı veri kümesi ile çalışma [Course 1: Neural Networks and Deep Learning] (2)
Logistic regression: neden w'nun transpozunu aliyoruz? [Course 1: Neural Networks and Deep Learning] (3)
Logistic regression derivatives [Course 1: Neural Networks and Deep Learning] (2)
Veri Setleri Hakkında [Course 4: Convolutional Neural Networks] (3)
Deep Learning Algoritması [Deeplearning.ai | Coursera] (3)
Why is Deep Learning taking off? [Course 1: Neural Networks and Deep Learning] (2)
Neural Networks Mimarisinin belirlenmesi [Course 1: Neural Networks and Deep Learning] (6)
Mentorluk Programi On Kosullari (Prerequisites) Hakkinda [Course 1: Neural Networks and Deep Learning] (3)
Loss Function nerelerde uygulanır? [Course 1: Neural Networks and Deep Learning] (6)