Deeplearning.ai | Coursera


Course 5: Sequence Models <strong>Sequence Models</strong>
Course 3: Structuring Machine Learning Projects <strong>Structuring Machine Learning Projects</strong>
Course 2: Improving Deep Neural Networks <strong>Improving Deep Neural Networks: Hyperparameter tuning, Regularization and Optimization</strong>
Course 4: Convolutional Neural Networks <strong>Convolutional Neural Networks</strong>
Course 1: Neural Networks and Deep Learning <strong>Neural Networks and Deep Learning</strong>

Deeplearning.ai [Deeplearning.ai | Coursera] (1)
Sigmoid ve cost function overflow ve divide by zero hatası [Course 1: Neural Networks and Deep Learning] (7)
2. hafta odevlerine dair [Course 1: Neural Networks and Deep Learning] (7)
Vectorization'e dair [Course 1: Neural Networks and Deep Learning] (6)
ANN'da Regresyon [Course 1: Neural Networks and Deep Learning] (4)
Vector ile çarpma yaparken hangi algoritma/işlem kullanılıyor [Course 1: Neural Networks and Deep Learning] (5)
Deeplearning.ai burs başvurusu [Deeplearning.ai | Coursera] (7)
From lr_utils import load_dataset hatası [Deeplearning.ai | Coursera] (3)
Google Colab'da H5 uzantılı veri kümesi ile çalışma [Course 1: Neural Networks and Deep Learning] (2)
Logistic regression: neden w'nun transpozunu aliyoruz? [Course 1: Neural Networks and Deep Learning] (3)
Logistic regression derivatives [Course 1: Neural Networks and Deep Learning] (2)
Yapay sinir ağlarında "ağırlık" nedir? [Course 1: Neural Networks and Deep Learning] (10)
Veri Setleri Hakkında [Course 4: Convolutional Neural Networks] (3)
Deep Learning Algoritması [Deeplearning.ai | Coursera] (3)
Why is Deep Learning taking off? [Course 1: Neural Networks and Deep Learning] (2)
Neural Networks Mimarisinin belirlenmesi [Course 1: Neural Networks and Deep Learning] (6)
Mentorluk Programi On Kosullari (Prerequisites) Hakkinda [Course 1: Neural Networks and Deep Learning] (3)
Loss Function nerelerde uygulanır? [Course 1: Neural Networks and Deep Learning] (6)
Yapay sinir ağları ile birden fazla sonuça ulaşmak [Course 1: Neural Networks and Deep Learning] (4)
Veri Seti Eğitildikten Sonra Overfitting Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır ? [Course 1: Neural Networks and Deep Learning] (6)
Word Embedding ile One hot encoding arasındaki fark nedir? [Course 5: Sequence Models] (5)
Autonomous driving application-Car detection-v3 Ödevinde IoU Değerini Farklı Buluyorum [Course 4: Convolutional Neural Networks] (5)
Kendi Veri Setimizi Nasıl Oluştururuz ? [Course 1: Neural Networks and Deep Learning] (6)
Bias/Variance DL [Course 2: Improving Deep Neural Networks] (7)
Matlab ile Deep Learning [Course 4: Convolutional Neural Networks] (6)
Bu grafik sizce tutarlı mıdır? [Course 4: Convolutional Neural Networks] (4)
Convolutional Implementation of Sliding Windows [Course 4: Convolutional Neural Networks] (5)
CNN sensor fusion Keras [Course 4: Convolutional Neural Networks] (2)
Haftalık verilen süre [Deeplearning.ai | Coursera] (2)
Evrisimli Sinir Aglarinda 'Activation Map' [Course 4: Convolutional Neural Networks] (2)